Компютърни системи
Преносими компютри
Преносими компютри за екстремни условия
Сървъри
Работни станции
Софтуер
Офис техника
Системи за електронно гласуване

Системи за електронно гласуване

» Съвместно с фирма Рикуест, Сеинт Солюшънс разработи и внедри Система за поименно електронно гласуване в общинските съвети. Системата вече се използва с голям успех и позволи да се ускори драстично процедурата по гласуването в общините София, Русе, Плевен, Стара Загора, Габрово, Свищов, Димитровград, Асеновград, Ловеч, Разград, Шумен, Силистра, Генерал Тошево. Системата е изключително гъвкава и се съобразява с конкретните нужди на всяка община. Възможно е използването на фиксирани пултове, фиксирани с допълнителна защита и персонална карта за всеки съветник, както и използването на безжични пултове, което е изключително удобство ако залата се използва и за други цели освен за сесиите на общинският съвет. Позволява монтирането освен на стандартните информационни екрани за съветниците и на допълнителни за журналисти и граждани. Стандартна функция е архивирането на протоколите от заседанието и възможността за търсене и отпечатване. Като допълнителен модул се предлага и система за електронно архивиране на всички протоколи от заседания на общинския съвет предшестващи внедряването на системата.
 
© 2004 Сеинт Солюшънс ООД. Всички права запазени.